Utveckla företaget med nya utbildningar

Att låta de anställda på företaget gå utbildningar då och då ökar deras kompetens vilket innebär att hela företaget utvecklas samtidigt som de anställda oftast känner sig värderade och uppskattar möjligheterna att få lärs sig nya saker. I denna digital tid har det dessutom blivit enklare att erbjuda din anställda möjligheten till kompetensutveckling då många utbildningar sker online och det behöver inte kosta företaget så mycket.

Ge dig själv, ditt team eller hela organisationen onlineutbildningar hos Exedsse som är en digital upplevelse med dina affärer i fokus. Detta är enkelt och smidigt och utbildningarna hålls direkt via din dator vilket är perfekt nu när Corona innebär hemmajobb för många av oss.

Kompetensutveckling är bra för alla företag

utvecklingAlla företag kommer må bra av att kompetensutveckla sin personal då detta innebär att du får ny kunskap i företag som kan vara oerhört värdefull och bidra till att utveckla hela din affärsidé. Med personal som kan mer har företaget möjlighet att utvecklas och ni kan ta er an både nya marknader och nya kunder. Dessutom får individen en möjlighet att stärka sin ställning på arbetsplatsen och på arbetsmarknaden.

Hitta rätt kompetenser

När du ska bestämma vilka utbildningar som passar för ditt företag börjar du med att se vilka kompetenser som redan finns och sedan utvärdera vilka som kan bli en bra komplettering för företaget. Du kan kartlägga företagets kompetenser med hjälp av en kompetensmatris. Börja med att göra en kompetensprofil för varje medarbetare där du bland annat tar reda på vilken utbildning de har, vad för fackkunskap de har om bransch, roll och teknik med mera och om de har några specialintressen som kan utvecklas och bli till nytta på företaget. Jämför sedan matrisen med företagets mål och kompetensbehov och ta reda på om det är några luckor som behöver fyllas i.