Därför ska företaget satsa på kompetensutveckling

Att ha personal som har rätt kunskaper är ovärderligt för ett företag. Det är idag dock ett problem för många företag att hitta kompetent personal att anställa. Genom att satsa på att utbilda medarbetare som redan har en anställning kan företagets kompetensbehov fyllas.

Det finns många fördelar med att jobba med kompetensutveckling på ett företag. För att inspirera och bidra till att medarbetare utvecklas i sina roller är föreläsningar och workshops en bra idé att boka in. Du kan med fördel boka föreläsaren Lena Skogholm som vann Stora talarpriset 2021 om du vill inspirera och utveckla medarbetarna. Hennes föreläsningar är fulla med kunskaper som ger aha-upplevelser till åhörarna. När medarbetarna är inspirerade är det lättare att motivera dem för att vidareutveckla kunskaperna. Med rätt talare kan du även få handfasta verktyg att jobb vidare med.

“De hjälper er också att prioritera var ni behöver fylla på med kunskaper och kompetens.” Läs mer här

Fördelaktigt att utveckla redan anställd personal

Det är idag svårt att få tag i kompetens och bra personal. En lösning på det problemet är kompetensutveckling av redan anställd personal. Kompetens är viktigt för att företag ska kunna vara konkurrenskraftiga. För att kunna dra nytta av kunskap och styrkor som företagets anställda besitter är det bra att göra en kompetensinventering. Genom att göra det kan det anställdas sakkunskap matchas mot företagets behov. En stor fördel med att utveckla redan anställd personal är just att företaget själv kan styra vilka kvalifikationer medarbetarna ska besitta.