Öppna kontor och kontorsmaskiner

Kontor kan se ut på lite olika sätt, vissa är öppna, andra mer aktivitetsbaserade, vissa har smårum med flera arbetsplatser i ett och på andra har helt enkelt varje medarbetare ett eget rum att sitta avskilt i. Vad är bra och vad är dåligt?

kontorPå de allra flesta kontor finns det inte bara medarbetare och en kaffemaskin, utan även en hel del kontorsmaskiner från selltech.se, som falsmaskiner, kopiatorer, dokumentförstörare och en hel del andra viktiga saker som får verksamheten att rulla på smidigt och säkert. Det kan vara bra att ha lite mer högljudda maskiner i ett enskilt rum, så att de inte stör arbetet för de som jobbar i närheten. I ett öppet kontorslandskap är detta ännu viktigare, eftersom det finns så många andra ljud i lokalen.

Bra eller dåligt med öppna kontor?

Men är det bra eller dåligt med öppna kontorslandskap, ett koncept som sprider sig likt en löpeld på både svenska och utländska arbetsplatser. Det är nämligen kostnadseffektivt med öppna kontor, snarare än ett med flera olika rum.

”Allt fler företag sparar pengar genom att sätta personalen i kontorslandskap. Det har både för- och nackdelar. Kommunikationen blir till exempel bättre, men sjukdagarna ökar” – Stockholms universitet

Det är alltså inte så konstigt att protesterna ofta blir högljudda när personalen får reda på att de ska behöva sitta i ett öppet kontorslandskap, många är nämligen rädda om sin arbetsro och sin hälsa. I en artikel i tidningen MåBra går det att läsa tips på hur ett öppet kontorslandskap kan bli bättre:

  • Dämpa ljudet. Lägg mattor i gångar och använd bra ljudabsorbenter. Placera inte ljudkänsliga medarbetare i hörn som inte är akustikplanerade. Där studsar ljudet och miljön blir stökig.
  • Fixa bra belysning, ventilation och temperatur. Detta är viktigt för personalen. Hjälp dem som behöver avskilja sig visuellt.
  • Ha bra tillgång på mötesrum och tysta rum. Se till att dessa fungerar. Brist på inredning gör till exempel att tysta rum ofta ekar. Om medarbetare inte använder dessa rum, utvärdera varför och åtgärda problemet. Det är viktigt för kontorets funktionalitet och produktivitet.
  • Involvera medarbetarna i framtagandet av förhållningsregler och uppdatera dessa då och då. Det håller reglerna vid liv. Utvärdera dem när det kommer nya medarbetare. Se till att få fram allas åsikter.
  • Tänk igenom placeringen. Placera de med störst behov av lugn i den lugnaste delen av kontoret.

Källa: MåBra