Fördelar med dörrautomatik för arbetsplatsen

Har du någon gång funderat över hur tillgänglig din arbetsplats är för besökare och personal? Det borde du göra. Faktum är att en krånglande dörr kan skapa många irritationsmoment och besvär i vardagen. Det är därför du bör fundera på att investera i en lösning för dörrautomatik på arbetsplatsen.

Fördelarna med en automatisk dörr är många då den ökar tillgängligheten till byggnaden. Investera i dörrautomatik från Sectragon och välj bland många smarta lösningar. Där finns något för alla oavsett om du vill att bara utvalda ska ha tillgång till arbetsplatsen, eller om du vill göra det enkelt för alla att ta sig in, till exempel om du har en butik.

Därför är dörrautomatik bra

Att med handkraft tvingas pressa upp en tung dörr är aldrig speciellt trevligt, speciellt om du har händerna fulla eller kommer med en leverans. För handikappade kan det också innebära en stor svårighet att ta sig in. Att handikappanpassa är idag mycket viktigt. Det händer att företag som inte gör det blir föremål för utredning, något som Sydsvenska rapporterar om här. Vill du hålla obehöriga ute från arbetsplatsen är dörrautomatik en bra lösning. De som är behöriga kan antingen utrustas med en kod eller en så kallad tag för att ta sig in. Ett sådant system ökar säkerheten på företaget avsevärt vilket är bra då Aftonbladet rapporterar om ökade inbrott just nu. Med ett automatiskt dörrsystem kan det också vara möjligt att öppna dörrarna på distans. Det är mycket praktiskt vid till exempel kundbesök.

Fördelar

  • Praktiskt vid leveranser
  • Möjlighet att reglera vem som kommer in
  • Handikappvänligt
  • Möjlighet att fjärröppna dörren

Vad är automatiska dörrar?

Automatiska dörrar kan se ut på flera olika sätt, men gemensamt för alla är att de öppnas och stängs per automatik. Det kan ske med hjälp av en sensor som känner av rörelser, en så kallad tag eller kodning. Det finns också automatiska dörrar där du trycker på en stor knapp med armbågen för att ta dig in. Som du säkert förstår går alltså de automatiska dörrarna att anpassa så att du antingen kan välja vilka individer som ska ta sig in, eller låta byggnaden vara tillgänglig för alla. Hur just du väljer att göra beror naturligtvis på vilken typ av verksamhet du driver.