Skapa samhörighet på arbetsplatsen

Det spelar ingen roll vilken yrkessektor det rör sig om, vad svenska arbetstagare uppskattar mest med sina arbeten är goda relationer och samhörighet med sina kollegor. Det kan dock vara nog så svårt att skapa rätt förutsättningar för det sociala samspelet – särskilt på en arbetsmarknad som är så pass rörlig och flexibel som idag.

Arbetsmarknaden har under senare decennier genomgått stora förändringar. Andelen tillfälliga anställningar och vikariat har ökat vilket lett till att gemenskapen blivit sämre på många arbetsplatser. Även om många trivs med att vara flexibla på arbetsmarknaden och tycker om att ställas inför nya utmaningar visar undersökningar att de flesta i slutändan vill ha fasta jobb där de lär känna sina kollegor. Vissa saker är dock svåra att förändra i en handvändning och den ökade flexibiliteten har lett till ett ökat behov av åtgärder som syftar till att stärka vi-känslan. Det blir särskilt relevant med tanke på att många arbetstagare nämner trevliga kollegor som en av de viktigaste faktorerna för hur de trivs på sina arbetsplatser. Faktum är att det inte behöver vara särskilt svårt att få en bättre samhörighet på jobbet. Med enkla åtgärder som syftar till att stärka varumärkets betydelse, konferenser och övningar i teambuilding går det att komma långt.

Varumärkets betydelse för samhörigheten

Teambuilding och samhörighet på arbetsplatsen handlar förstås i första hand om sociala relationer. Det är dock lätt att glömma bort betydelsen av själva varumärket för att skapa vi-känsla. Det är ofta en klok investering att köpa in plagg som pryds med företagets varumärke. Ett företag kan till exempel relativt enkelt skapa vi-känsla med lika mössor eller genom att trycka upp t-shirts som de anställda får och kan bära på arbetet eller fritiden.

Andra tips för bättre gemenskap

Konferenser är en klassiker i arbetsplatssammanhang, såpass att många förmodligen känner en viss skepsis inför konceptet. Vem som jobbar på kontor har inte någon gång varit tvungen att resa till en konferensort någonstans i landet för att delta i olika typer av teambuilding-aktiviteter? Vad många arbetsgivare missar är att deras anställda ofta ser det som ett nödvändigt ont att spendera några dagar på en konferensanläggning. Av den anledningen är det viktigt att komma ihåg att en konferens inte alltid måste se ut som de typiskt gör. Med det sagt är det kanske inte ens nödvändigt att komprimera lagbyggen på det här sättet över 1-3 arbetsdagar. Varför inte, till exempel, göra de gemenskaps-formande aktiviteterna till ett rutinmässigt inslag i företagets vanliga verksamhet? Ni kan till exempel:

  • Införa rutiner som på ett tidigt stadium kan fånga upp medarbetare som mår dåligt.
  • Öppna kontorsytor kan vara ett alternativ, även om de inte fungerar alla gånger. Använd omdömet och anpassa till er verksamhet.
  • Inred fika- och rastutrymmen med stora bord som inbjuder till att äta tillsammans. Av samma skäl är det förstås en stor fördel om alla på arbetsplatsen har rast samtidigt.
  • Schemalägg gemensamma aktiviteter, kanske utanför arbetstid. Att med någorlunda regelbundenhet gå på after work tillsammans är förmodligen den absolut bästa teambuildingen som går att få.