Mindre buller för mer effektivitet

Buller från gatan, brummande ventilation och kollegor som pratar i telefon – störande ljud är vanligt på de flesta arbetsplatser. Men för mycket brus och buller kan leda till stress och mindre produktivitet. Ljudmiljön är en viktig arbetsmiljöfråga som ofta hamnar i skymundan trots att buller påverkar personalen lika mycket som dålig ergonomi eller fel belysning.

För höga ljudnivåer på kontoret leder bland annat till högre stressnivåer, fler sjukskrivningar och minskad produktivitet. De som arbetar i öppna kontorslandskap upplever ofta att det är svårt att koncentrera sig och att de blir störda av kollegornas prat och telefonsamtal. Även mindre ljud kan tillsammans med andra skapa problem då kontoret är en plats vi vistas på under så många timmar varje dag.

Så förbättrar du ljudmiljön

Med tanke på konsekvenserna när det inte fungerar så behöver ljudmiljön vara en prioritet för de flesta arbetsgivare. Att förbättra ljudmiljön handlar om att göra smarta val i inredning och utformning av arbetsplatsen. Bland annat påverkar valet av golvbeläggning, väggar och möbler hur ljudet upplevs. Mjuka material som textilier absorberar ljud medan hårda material reflekterar och förstärker ljud. Smart ljudabsorbenter kan vara en bra lösning på många kontor. Exempelvis ljuddämpning från Soundab minimerar omedelbart brus och andra störande ljud. Se också över var ventilation och andra brusande teknik som till exempel skrivare står placerade.

Skapa också en medvetenhet om att telefonsamtal och möten kan påverka kollegorna negativt. Om det är möjligt är det bra att dela in kontoret i zoner där telefonsamtal får en egen zon, eller i bästa fall – ett eget rum.

Vinsterna med god ljudmiljö

Vinsterna med en god ljudmiljö är många. När det är tystare har personalen lättare att hitta och behålla det fokus som krävs för att prestera på topp. När arbetsmiljön fungerar och de störande momenten minimeras ökar produktiviteten samtidigt som stressen minskar. Förutsättningarna för alla att göra ett bra jobb blir helt enkelt bättre när den omgivande miljön är välanpassad.

Om du vill komma igång med arbetet med att förbättra ljudmiljön på din arbetsplats så finns mycket forskning om hur ljudmiljön effektivt och enkelt kan förbättras genom relativt enkla medel. Om du vill veta mer så har Arbetsmiljöverket samlat nyttiga tips kring ljudmiljö på sin hemsida.