Utöka din e-handel med ett större lager

Den som driver en e-handel vet att när omsättningen ökar, måste också lagerytan bli större. Det är svårt att veta som e-handlare när ”taket” i försäljningen nås, men för att växa som företag krävs det vågade satsningar.

För att kunna öppna ett större lager behövs en utvärdering kring hur stort lagret kommer att behöva vara. För att göra detta finns en metod, där punkt för punkt gås igenom. Det kan också krävas nyanställningar av fler lagerarbetare. Något som kan vara ett problem vid anställning av nya medarbetare är att de inte har truckkort. För att snabbt utbilda nya anställda inom truckkörning finns MGB Truck, som erbjuder en trygg och prisvärd utbildning.

personer på lagerlokalUtvärdera lagerutrymmet

Det nya lagret behöver vara av en specifik storlek. När företaget köper eller hyr en ny lagerlokal är det viktigt att det inte är för stort, eftersom det tar onödigt mycket resurser från företaget. Det får inte heller vara för litet, eftersom det hindrar verksamhetens tillväxt.
För att utvärdera det nya lagrets storlek gås fem punkter igenom, vilket ger en bra bild av hur behovet av utrymme ser ut.

  • Håll koll på konkurrenterna
  • Inför säkerhetsnummer
  • Utvärdera extra lager
  • Stäm av med grossister
  • Beställ extra varor inför lagrets invigning

Utvärdera vilka produkter som säljer bäst, både i din egen e-handel och bland konkurrenterna. Beställ produkter inför säsongen. Detta ger en bra bild av hur mycket lagerutrymme som krävs. Inför också ett säkerhetsnummer, som är det lägsta lager som krävs av en viss produkt. Denna punkt kan variera en del beroende på om företaget säljer mer unika produkter, eller om det rör sig om mer masstillverkade objekt som inte bör ta slut i lager. Bedöm hur mycket lagringsutrymme som krävs, och addera utrymme i förhållande till hur mycket extra du behöver av varje produkt. Stäm också av med leverantörer kring hur stort lagret behöver vara i början när en produkt tas in. Bestäm en inköpsplan baserat på kundernas köp, lagerutrymme och företagets budget. Beställ också extra varor inför att det nya lagret har invigts. En ökad mängd produkter och ett mer varierat utbud kan leda till att kunderna strömmar till ännu mer än tidigare, och det kan vara klokt att ha extra varor på lager för att vara förberedd inför detta.

lagerarbetareAnlita ny lagerpersonal

Det krävs inte bara en lokal för det nya utökade lagret. För att kunna sköta plock och leveranser behöver företaget också anställa ny personal. För att utvärdera hur den nya personalen presterar går det att lägga till nyckeltal kopplat till varje lagerarbetare. Då är det enkelt att se hur många ordrar som varje anställd packar, hur ofta det blir fel vid plock med mera. Om det ofta förekommer fel som påverkar verksamheten kan det krävas vidareutbildning av personalen. Det kan också röra sig om logistiska fel, som att produkter som är alltför lika varandra ligger på samma hylla och därför blandas ihop vid packning. En person som har referenser som visar på noggrannhet och andra egenskaper som passar bra för företaget men som saknar truckkort kan ändå vara ett bra val för anställning. Att ta truckkort är oftast en enkel sak och brukar kunna utföras av de flesta anställda.