Att göra bort sig inför kollegorna

Vad är okej och vad är inte okej när det kommer till arbetsplatsen? De flesta vet att det inte passar sig att rapa vid lunchbordet eller stjäla toalettpapper, men de subtila gränserna är allt svårare att uttyda för många. En del behöver hjälp på traven för att komma till bukt med sitt dåliga bemötande. Kanske kan en föreläsning i bemötande underlätta att meddelandet går fram?

En del arbetsgivare funderar inte så mycket över den sociala arbetsmiljön på en arbetsplats. Dock visar många undersökningar att arbetsplatser som ständigt arbetar med sämjan mellan kollegor och ”team-känslor” har färre uppsägningar och får ett gott rykte även utåt. En nyttig teamaktivitet kan vara att gå på en underhållande föreläsning om bemötande. Mats Danielsson blandar humor med allvar om vad som är okej och inte okej – något som visar sig vara mycket viktigt för hur kollegorna trivs med varandra och är inte alltid det lättaste att ha koll på.

Ingen vill vara en dålig kollega

Hur ska man uppföra sig på en firmafest? Vad är okej på julfesten? Hur full kan man bli? Det låter kanske som roliga eller dumma frågor, men faktum är att de är viktiga för hur dina kollegor uppfattar dig. Man behöver inte vara vän med alla, men vårda de goda relationer man har och alltid ha ett trevlig uppförande som de flesta uppskattar. Inte heller vill man vara en chef som gör bort sig eller inte tar ansvar. Vi tenderar tro högt om oss själva och är inte heller sena med att hitta fel på andra.

Sker som ger upphov till sneda blickar brukar vara att man avbryter folk i deras arbetsuppgifter med oväsentliga saker att säga, att komma felklädd och liknande. På många arbetsplatser finns tydliga seder och direktiv när det kommer till klädsel också, medan det på andra ställen råder fri klädsel. Ändå finns det seder kring hur man bör och inte bör klä sig, ett omtvistat ämne är till exempel shorts.

Såhär säger experten: