Fler företag jobbar för jämställdhet

Något som fler och fler företag har börjat jobba för är en jämställdhet inom företaget. En jämnare fördelning mellan kvinnor och män vad gäller höga positioner, lön och antal anställda börjar bli verklighet hos många.

647012-gender-symbols

Hotelljätten Rezidor Hotel Groups, som har bland annat Radisson Blu, satsar nu på att sätta fler kvinnor i chefsposition. Detta kan man läsa på Dagens Nyheter. Trots att hälften av de som studerar hotellmanagement är kvinnor, så har alltså Rezidor för få kvinnliga chefer. Koncernen har satsat på att nå jämställdhet före 2016 och tolv ambassadörer är utsedda för att genomföra projektet. För att kunna nå dessa mål kommer Rezidor bland annat att underlätta sin internrekrytering så att all personal kommer vara sökbar. De kommer också skapa handlingsplaner för de anställda som tänker vara föräldralediga. Om man vill stödja ett företag som jobbar för jämställdhet kan man boka rum på Radisson Blu.

SMHI mest jämställt i Sverige

Rezidor Hotel Groups är ett belgiskt företag, men de svenska företag som blivit utsedda till Sveriges mest jämställda företag är SMHI och Västfastigheter. När Nyckeltalsinstitutet har gjort mätningar om Sveriges mest jämställda arbetsplats har SMHI varit högst upp flertalet gånger. SMHI har så pass hög jämställdhet för att de har en engagerad ledning som tar dessa frågor på stort allvar, skriver man på Svenska Dagbladet. Omkring 650 personer arbetar på SMHI och i ledningen sitter fyra män och sex kvinnor.

Är ditt företag jämställt?

Något som ofta visar på en ojämställdhet i samhället och på företag är att kvinnor får sämre lön än män för lika arbete. En undersökning som Metro skriver om visar däremot att till exempel vård- och omsorgsyrken, där det är en stor andel kvinnliga anställda, har en högre lönenivå än jämförbara yrken där det är en jämn fördelning mellan kvinnor och män. Vill man själv se om det företag man jobbar på är jämställt eller inte, finns några faktorer att titta på.

  • Resurser. Titta på förmåner och löner, men även vilka som tar mest plats på till exempel möten och vilka som får åka på utbildningar.
  • Representation. Titta på hur fördelningen ser ut mellan män och kvinnor inom ledande befattningar och på arbetsplatsen.
  • Realitet. Undersök hur människorna som jobbar på företaget agerar mot varandra och undersök attityder genom exempelvis enkäter.