Exempel på kompetensutveckling

Det är svårt att säga exakt vad kompetensutveckling egentligen är, eftersom det kan innebära många olika saker. De former av kompetensutveckling som listas nedan är bara några av de många former som finns.

För lärare i yrkesämnen

Det är av största vikt att den som arbetar som lärare i ett yrkesämne på gymnasiet, gymnasiesärskolan, den kommunala vuxenutbildningen eller inom särskild vuxenutbildning håller sig uppdaterad på vad som händer inom deras arbetsområde. Av denna anledning går det att söka bidrag från Skolverket för kompetensutveckling på en arbetsplats. Denna ska ske under minst två veckor, med en viss regelbundenhet. Ersättningen från Skolverket kan täcka kostnader för vikarie, resor och boende om så behövs, samt material och skyddsutrustning om det företag som håller i kompetensutvecklingen inte kan stå för detta.

IT-kunskaper

Idag finns knappt en enda arbetsplats där datorer inte används, i större eller mindre utsträckning. De flesta kontor är helt datoriserade, med minst en dator per anställd. För det mesta krävs inga specialkunskaper för att använda programvaran på datorerna, men det beror helt och hållet på arbetsuppgifterna.

Många repetitiva arbetsuppgifter, som att fylla i listor av olika slag, kan automatiseras. Det vanligaste programmet för denna typ av uppgifter är Micorsofts Excel, som kan användas till nästan vad som helst, till exempel väderstatistik. Vanligast är dock att Excel används för enklare bokföring, för att hålla koll på lagersaldon och andra liknande uppgifter.

Excel räcker dock inte till för alla typer av uppgifter, då formlerna som ska användas för lite mer avancerade beräkningar och uppgifter lätt blir alltför komplexa. Därför blir det allt mer efterfrågat med kunskaper inom programmering. För många typer av beräkningar går det snabbt att skriva ihop ett program som löser uppgiften, men man måste naturligtvis behärska ett programmeringsspråk. Den som vill ha ett CV som arbetsgivaren tittar en extra gång på bör definitivt lära sig åtminstone ett programmeringsspråk.

Juridik

Juridiken anger ramarna för hur samhället ska fungera: inte bara brott och straff, utan även saker som hur affärsöverenskommelser ska respekteras eller hur socialtjänsten ska fungera. Nästan oavsett vad man arbetar med kommer juridiken att ha betydelse för hur man utför sitt arbete.

Lagarna som styr arbetet kan dock ändras, vilket får återverkningar på verksamheten. Juridisk fortbildning och kompetensutveckling är därför viktig för betydligt fler än bara utbildade jurister.