Höj företagets kompetens med interimchef

Som företagare vill du kontinuerligt förbättra verksamhetens resultat, med stärkt effektivitet och högre intäkter. För att uppnå företagets ekonomiska mål på sikt är kompetensförbättring en viktig del. Här finns flera åtgärder som snabbt kan ge resultat och i längden en avkastning i form av högre verksamhetsresultat.

Att anlita en interimchef innebär i korta drag att du som verksamhetsägare snabbt tar in rätt kompetens till bolaget. Med kvalitetsgranskade interimsledare kan du omgående få en erfaren konsult till arbetsplatsen, där varje konsult har tillgång till ett stort nätverk som ger råd och stöd vid behov. Genom att läsa här kan du ta reda på mer.

Alltmer vanligt med interimledarskap

Under de senaste tio åren har antalet interimschefer med tidsbegränsade uppdrag ökat alltmer på företagen. Numera blir interimschefer allt yngre, och uppdraget har utvecklats till en karriär inom karriären. Den ökade efterfrågan har sin grund i slimmade organisationer och en högre arbetstakt.

Victoria Rubin är forskare i organisationspedagogik vid Stockholms universitet. Hon har nått halvvägs i sin avhandling och uppger att fenomenet ökar.

– Det har blivit mer accepterat med tillfälliga anställningar. Tidigare låg lojaliteten hos arbetsgivaren. Nu ligger den mer hos dig själv, det egna cv:t, den egna kompetensen. En motor i utvecklingen är riskkapitalbolagen, säger Viktoria Rubin.

Fördelar med interimschef

Enligt Victoria Rubin kan vara en fördel att ta in en outsider till företaget som bara är där en kortare tid. Verksamheten får snabb hjälp under en kritisk period, . Energi och tempo kan bibehållas trots en chefsvakans. I turbulenta tider kan ett viktigt team tryggas och projekt kan lösas utan att farten minskar i kärnverksamheten.