Konferens för ökad kompetens

Barn mot bakgrund kodEn konferens kan genomföras av många olika anledningar, men ett drag som nästan alla konferenser har gemensamt är att de syftar till att höja deltagarnas kompetens på ett eller flera områden.

Det arrangeras nog en konferens om dagen i Sverige, möjligen med undantag för dagarna kring jul, nyår och midsommar. Den som vill hitta en bra lokal till en konferens rekommenderas att använda sig av sajten konferenspoolen.se, där man kan hitta lämpliga konferensanläggningar i hela landet. Syftet med konferenser är ofta att höja deltagarnas kompetens i en fråga eller ett ämne, men det är inte alltid som den som planerar konferensen har detta som sin främsta prioritet. Det får konsekvenser. Därför har vi satt samman några råd till den som ska planera en konferens.

Två tips för en kompetenshöjande konferens

  1. Begränsa området som konferensen behandlar. En konferens kan inte behandla fem olika frågor. Det maximala antalet frågor eller ämnen är tre, mer än så kräver ytterligare en konferens. Dessutom gäller att ju mer närliggande ämnena är, desto mer kommer deltagarna att få med sig hem.
  2. Fundera på vilka som har störst behov av kompetenshöjningen, och också vilka som har störst möjlighet att föra kompetensen vidare till andra. Östersunds kommun prioriterade skolledare när de skickade personal på en konferens i London, skriver Sveriges radio.

Från Östersund åkte 22 personer varav 1 lärare, 9 rektorer, 3 utvecklingspedagoger, 1 It-samordnare, 3 verksamhetschefer, 1 systemansvarig, 1 förskolechef, 1 förvaltningschef, 1 biträdande förvaltningschef, 1 utvecklingsledare.

Höstterminen 2017 kommer ämnet programmering att göra entré i svenska skolor, skriver ComputerSweden. Men alla lärare som ska undervisa i ämnet kommer inte att hinna fortbilda sig. Därför är det viktigt att de som får åka på konferenserna kan dela med sig av de som inte får möjligheten att delta. Detta gäller fastän det går att söka bidrag till kommunerna för olika typer av kompetenshöjning, vilket man kan läsa mer om här.