Stärk företagets ställning med hjälp av revisionsbyrå

Om du driver eget företag och anlitar en revisionsbyrå gör du dig själv och företaget en tjänst. Du får mer tid över åt affärsverksamheten. Samtidigt ger du också ditt företag en kvalitetsstämpel som höjer förtroendet bland kunder och andra intressenter.

Att driva ett företag kan vara alldeles fantastiskt. Förhoppningsvis jobbar du mot ett mål som är ditt eget och du känner passion för vad du gör. Men det är förmodligen inte utan stressmoment. Inte minst är det mycket som behöver skötas när det gäller de ekonomiska bitarna. Kvitton ska bokföras och årsinkomster redovisas. Sysslor som är viktiga, men som för de flesta upplevs ta tid från det viktigaste – själva kärnverksamheten. Det kan vara en bra idé att anlita en revisionsbyrå – oavsett storleken på ditt företag.

En revisionsbyrå ger dig tid att utveckla företaget

Så länge du driver enskild firma eller ett mindre aktiebolag är det enligt Verksamt.se inget måste att ha en revisor. Villkoren är att ditt företag inte får ha fler än tre anställda, inte omsätta mer än 3 miljoner eller ha en balansomslutning som överstiger 1,5 miljoner. Även om ditt företag inte behöver ha en revisor, kan det vara till stor hjälp. Américo Fernández är företagsanalytiker på SEB. Enligt honom är administration det de flesta företagare säger sig ägna mest tid åt förutom kärnverksamheten. Han tillägger att det kan öka chanserna att lyckas om ju mer tid du kan lägga ned på att utveckla affärsidén. Det berättar han i en artikel i Aftonbladet som publicerades i december 2019.

Att ha ett revisionsbolag till hjälp kan inte bara avlasta er som jobbar i företaget. Det fungerar som Breakit.se påpekar också som en slags kvalitetsstämpling för potentiella investerare. Till revisionsbolagets uppgifter hör ju bland annat att kika igenom årsredovisningar för att säkerställa att allt stämmer. Det väcker förtroende också hos kunderna.