Personalbrist i många branscher

Det råder personalbrist i många branscher som inte bara påverkar företagens effektivitet och omsättning, utan också Sveriges välfärd. Det kan även leda till att människors förtroende till många branscher minskar.

Samtidigt som fler och fler söker jobb och högarna med ansökningar i rekryteringsprocesser ofta växer på hög, råder det brist på personal i många branscher. Detta beror dels på kompetensbrist, tid- och pengakrävande rekryteringsprocesser och att vissa branscher är uppe i lönestrider vilket leder till strejk och färre ansökningar från kompetenta kandidater. Anna som är verksamhetschef inom ett vårdbolag säger till SVT:

– Det har blivit ruggigt svårt att behålla personalen, de flyttar på ett sätt som aldrig förr. Mellan kommun och landsting, till privat sektor och till Norge. Allt mer tid går åt till att rekrytera, vilket i sin tur ger effekt på patienter.

Rätt personal med bemanningsföretag

Att rekrytera kvalificerad personal med rätt kunskap och kompetenser med en personlighet som passar för rollen i fråga är inte lätt. Det är ett tidskrävande arbete som lätt kan bli fel om man som rekryterare inte vet hur man ska gå till väga. Genom att anlita ett bemanningsföretag specialiserat i branschen i fråga kan processen underlättas betydligt. I ett inslag från Sveriges Radio diskuteras Försvarets personalbrist och svårigheter i att lösa problemet. Detta skulle kunna lösas med en professionellt utförd rekryteringsprocess av bemanningsföretag, vilket skulle kunna ta udden av den lite skrämmande stämpeln som Försvaret ibland har.

Även bra för jobbsökande

En rekryteringsprocess med hjälp av ett bemanningsföretag kan även förenkla processen för jobbsökande. Det kan leda till att man hittar rätt tjänst lättare och snabbare, samt får tips kring tjänster och hur man kan förbättras under intervjuer och dylikt. Enligt en rekryteringsexpert kan även vara bra att ha koll på sociala medier, läs mer, då många jobb idag inte läggs ut i klassiska annonser. Det viktigaste när man söker nytt jobb är att vara sig själv och att ha ett välskrivet och strukturerat CV och personligt brev relevant för tjänsten.