Säkerhet på jobbet

Har du någon gång tänkt på hur mycket värdesaker det finns på ett kontor? Oftast finns det en massa datorer och andra tekniska prylar, och oftast har själva lokalen ett riktigt högt värde. Men har du tänkt på alla de viktiga papper som till exempel avtal, kontrakt, pärmar med kunduppgifter och företagets bokföring och mål? Värdet av dessa papper är ibland mycket högre än vad hela kontorets datorer kostar tillsammans, och därför är det väldigt viktigt att skydda dem ordentligt.

???????????????????????????????????????Det finns mycket oförutsägbart som kan hända på ett kontor. Brand är en av de sakerna, och det är också något som många oroar sig över. Det är nog ingen som inte vill skydda sina värdesaker, men allt för många är oförberedda på kontorsbrand, visar en undersökning som publicerades på dt.se. Eftersom en brand ofta är oförutsägbar så är det viktigt att man skyddar kontorets värdesaker och utrustar med brandskydd i förebyggande syfte.

Självklart är det viktigt att skydda datorer och annan teknik som kostar mycket pengar. Om branden är kraftig kan det gå riktigt illa för datorerna, och det är inte alltid man har lika tur som när det brann på Göterborgs stads IT-kontor utan att datorerna skadades. Men det är inte heller alltid de dyraste sakerna som är värdefullast för kontoret. Om viktiga papper och dokument förstörs kan det vara förödande för företaget. Därför är det viktigt att ha ett bra kassaskåp som skyddar mor brand. Det finns nämligen skåp som kan stå emot brand i många, många timmar.

En annan viktig, förebyggande åtgärd är att ha all brandutrustning som behövs och att brandutbilda personalen. En oroande undersökning i SvD visar att ungefär 70 procent av de som bor i lägenhet saknar brandsläckare. Att många inte kan hantera en så vanlig brandutrustning som släckare visar på ett stort behov av upplysning och informationsspridning på jobbet. Både brandriskutbildning och nödvändig utrustning är en väl värd investering som kan rädda både pengar och viktiga dokument på kontoret. Inte minst kan det dessutom förhindra att någon personal kommer till skada.Här nedan kan du titta på en video om brandsäkerhet i hemmet, som du även kan applicera på din arbetsplats: