Hämta kompetens utifrån

Det finns flera sätt att ta vara på företagets kompetens, och ibland innebär det att man inte låter någon på företaget ta sig an en viss roll eller ett visst uppdrag – ibland behöver man värna om de interna kompetenserna genom att låta någon utomstående sköta vissa uppgifter, så att de anställda kan fokusera på sina egna.

fFramsträkt högerhand för att ta i handAtt anlita folk utifrån för att sköta ett visst uppdrag internt har länge setts som något negativt, men sanningen är det faktiskt är positivt att göra på så vis. Genom att anlita till exempel en redovisningsbyrå för att sköta företagets redovisning under redovisningsperioder istället för att låta någon på ekonomiavdelningen ta sig an detta är egentligen ett sätt att värna om sina anställdas kompetenser. Detta eftersom att man tar bort en viss börda eller ett måste från den anställde och denne kan istället ägna sig åt kompetensutveckling inom ett område som denne vill utvecklas inom. Något som tidningen PC för alla tar upp som exempel på när man kan hämta hjälp utanför företagets egna väggar är när det helt enkelt inte finns tid eller lust inifrån företaget att utföra en viss uppgift. Ett exempel man pekar på när utomstående hjälp är vanligt är exempelvis på små företag där det inte finns en egentlig IT-avdelning – på sådana ställen är det vanligt att personen med mest IT-kunskap för springa omkring och hjälpa alla med deras strulande datorer och liknande. Något som visserligen hjälper kollegorna i nöd, men som definitivt inte främjar IT-hjälpredans personliga kompetensutveckling då denne oftast är anställd för helt andra uppgifter.

Vad ska man tänka på när man anlitar utifrån?

För att ett företag ska bli framgångsrikt krävs en hel del tänkande innan man hämtar in en konsult utifrån för att hjälpa till. Något som bland annat Affärsvärlden skriver om är att man ska tänka på att göra ett ordentligt förarbete och sammanfatta vad det är för typ av kompetens man söker innan man anlitar första bästa kandidat för ett uppdrag. Ska man exempelvis anlita just en redovisningskonsult är det därför fördelaktigt att man på företaget faktiskt vet vad det är för typ av person det är man ska titta efter och vilka kunskaper denne bör besitta – ett tips där är att bara ta hjälp av erkända redovisningsbyråer och ta in konsulter som de har att erbjuda. Ett annat tips om det är en högre person vars skor behöver fyllas under en period, såsom en chef som går på långledigt, är det dock andra saker man bör tänka på. Turligt nog är detta något som tidningen Chef har sammanställt i en praktisk checklista som man kan använda sig av för att säkerställa att det är en bra person man tar in på chefsposten – något som självklart kan appliceras på andra tjänster också.

Detta tipsar tidningen chef om vid chefsrekrytering:

  • Två personer skakar hand innan en arbetsintervjuHa realistiska krav och förväntningar på personen ni söker
  • Var tydlig i vilka kompetenser och egenskaper ni letar efter
  • Var tydlig med vad ni förväntar er och vad jobbet innebär
  • Kontrollera personens referenser