Det gäller att hänga med

Arbetsmarknaden förändras ständigt, precis som alla andra marknader. Kompetensutveckling är ett sätt för både verksamheter och anställda att anpassa sig efter den föränderliga omvärlden.

Kompetensutveckling kan ha flera syften. Det kan handla om att höja kompetensen hos de anställda inom en verksamhet, för att de ska klara av nya arbetsuppgifter. Det kan handla om allt ifrån en ny svetsteknik till en ny programvara, eller om nya forskningsrön som ska implementeras i verksamheten. I detta fall ligger kompetensutvecklingen i arbetsgivarens intresse, för att verksamheten ska klara sig i konkurrensen. Men det kan även vara de anställda som utvecklar sin kompetens på egen hand, för att kunna byta arbetsuppgifter eller rent av jobb.

Kompetensutveckling genom facket

Många fackförbund erbjuder sina medlemmar någon form av stöd till kompetensutveckling. Ett exempel är Unionen. Deras stöd fungerar så här: kostnader för en eller flera kurser kan ersättas med upp till 3150 kronor per termin, sammanlagt upp till 12600. När man kommit upp i denna summa måste man vänta tre år innan man kan utnyttja bidraget igen. Pengarna kan användas för kursavgifter, men även för saker som kurslitteratur, programvara eller materiel som behövs till kursen.

Offentligt finansierad kompetensutveckling

I Sverige finns en statlig myndighet, Tillväxtverket, som har till uppgift att stärka företagens konkurrenskraft. I denna uppgift ingår kompetensutveckling för småföretagare. Att starta ett företag, och driva det den första tiden, är förvisso svårt. Men det är när företaget växer som de riktiga svårigheterna uppenbarar sig. Många företagare har otillräckliga kunskaper inom områden som marknadsföring, försäljning, organisationsutveckling och inte minst styrelsearbete. För att öka tillväxten siktar Tillväxtverket in sig på att utveckal dessa kunskaper hos de företag som har potential att växa.

Arbetet har framför allt riktats in på vad som brukar kallas större småföretag, alltså de som har mellan 10 och 49 anställda. En studie har gjorts för att undersöka de möjligheter som finns hos företag i denna storlek, och också för att ta reda på vilka hinder som finns.

Flera universitet och högskolor erbjuder också kompetensutveckling inom många olika områden. Ibland sker detta i form av kurser som ger högskolepoäng, i andra fall i form av enstaka föreläsningar eller seminarier.